Home / 2021 / November / 23

Daily Archives: November 23, 2021

Terkini, Guru boleh Dhvkum Sekiranya Berleter Terhadap Murid

terkini,-guru-boleh-dhvkum-sekiranya-berleter-terhadap-murid

Sebagai ing̷atan kep̷ada cikgu-cikgu terut̷amanya sek0lah rend̷ah yang bak̷al memul̷akan sesi persek0lahan sec̷ara bersemuk̷a penuh bermula 22 N0vember ini. Berleter di dal̷am kelas juga ad̷alah dil̷arang kerana merup̷akan salah s̷atu bentuk hukuman yang ak̷an memberi kes̷an kepada ment̷aI dan em0si murid. Sen̷arai yang dikelu̷arkan oleh Unit Disiplin KPM ini ad̷alah …

Read More »