Home / Semasa / Gaji Rm2,000 Gadai Diri Jadi Operator Judi Online

Gaji Rm2,000 Gadai Diri Jadi Operator Judi Online

SHAH ALAM – Ke’sang’gupan tu’juh le’laki tem’patan meng’ga’daikan di’ri be’kerja se’bagai o’pe’rator per’judian den’gan u’pah RM2,000 ak’hir’nya me’makan di’ri se’telah di’serbu po’lis pa’da Sab’tu.

Ser’buan ki’ra-ki’ra jam 5.30 pe’tang di se’buah kon’do’minium i’tu di’lakukan se’pasukan pe’gawai dan ang’gota Ba’hagian Si’asatan Je’nayah Kong’si Ge’lap, Ju’di dan Mak’siat (D7) Selangor ber’sama D7 I’bu Pe’jabat Polis Da’erah (IPD) Shah Alam ha’sil mak’lumat ser’ta ri’sikan.

Pe’gawai Tu’rus D7 Selangor, Deputi Superintendan Zuhairee Mohamad Rashid ber’kata, pi’haknya ber’jaya mem’berkas tu’juh le’laki tem’patan be’rusia ling’kungan 20 hing’ga 30-an.

“Pel’bagai ba’rang te’lah di’rampas an’taranya te’lefon bim’bit, kom’puter ri’ba, mo’dem dan mo’nitor.

“Si’asatan men’dapati sin’diket be’roperasi di ke’diaman me’wah se’bagai tem’pat o’perasi mem’promosi dan men’jalankan ak’tiviti per’judian ‘online’ den’gan men’sa’sarkan war’ga tem’patan,” ka’tanya ke’pada Si’nar Ha’rian pa’da A’had.

Ka’tanya, ha’sil ri’sikan men’dapati ke’diaman i’tu di’jadikan pu’sat o’perasi se’jak se’tahun la’lu dan men’jadikan sus’pek se’bagai o’perator per’judian den’gan di’bayar ga’ji RM2,000 ke RM2,500 se’bulan.

“Tran’saksi di’buat se’cara da’lam ta’lian di ma’na ter’dapat be’berapa a’kaun di’syaki a’kaun ke’dai tu’rut di’jadikan tem’pat un’tuk tu’juan me’masuk’kan dan me’mindah’kan wang ke’pada pe’langgan-pe’langgan (pe’main) tem’patan.

“Sin’diket ju’ga men’gunakan ap’likasi What’sApp, Te’legram dan We’chat un’tuk mem’promosi ke’giatan me’reka,” u’jarnya.

Tam’bah Zu’hairee, si’asatan a’wal ju’ga men’dapati sin’diket mem’punyai ki’ra-ki’ra 1,000 pe’langgan den’gan u’rusniaga tran’saksi ha’rian ber’jumlah RM30,000 hing’ga RM40,000.

“Si’asatan ma’sih di’jalankan un’tuk men’gesan ja’ringan sin’diket ber’kenaan dan kes di’siasat di ba’wah Ak’ta Ru’mah Ju’di Ter’buka 1953,” je’lasnya.

Kredit : Sinar Harian

About admin2

Check Also

Contoh Tradisi Budaya Buli Di SBP Yang Ramai Tidak Tahu Dan Tidak Diberitahu Oleh Anak Anda | Article Update

Sememangnya kes buli yg serius masih kerap dilaporkan berlaku di sekolah-sekolah asrama di Malaysia. Namun, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.