Home / Semasa / 65 Pelajar Sekolah Seri Puteri Cyberjaya Disyaki Positif Covid-19

65 Pelajar Sekolah Seri Puteri Cyberjaya Disyaki Positif Covid-19

PETALING JAYA: Se’ramai 65 pe’lajar Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya de’kat si’ni di’laporkan po’sitif Co’vid-19.

Me’reka di’katakan ter’diri pe’lajar Ting’katan Sa’tu dan Du’a den’gan ke’semuanya te’lah di’kuarantin di MAEPS, Serdang.

Me’nurut Twitter Radzi Jidin Comms, i’ni ka’li per’tama pe’lajar se’kolah be’rasrama pe’nuh (SBP) di’jangkiti Covid-19 se’ramai i’tu dan men’doakan se’moga se’gala u’rusan di’permudahkan.

“A’kan up’date (kemaskini) da’ri se’masa ke se’masa,” ka’tanya di Twitter.

Pa’da ma’sa sa’ma, me’dia so’sial ju’ga me’muat na’ik gam’bar Men’teri Pen’didikan, Dr Radzi Jidin yang me’lawat se’kolah ber’kenaan ma’lam i’ni.

Se’mentara itu, peng’guna Twitter men’dakwa se’banyak 170 pe’lajar di’percayai kon’tak ra’pat se’dang men’jalani ku’arantin.

A’da ne’tizen yang me’muatnaik ko’men ke’cewa ke’rana men’dakwa pi’hak pen’gurusan se’kolah ti’dak me’maklumkan per’kara i’tu ke’pada ibu bapa pe’lajar ter’babit.

“Da’ripada dua o’rang yang po’sitif, 170 ku’arantin, na’ik ke’pada 65 o’rang po’sitif dan di’bawa ke MAEPS..se’kolah ti’dak mak’lum a’pa-a’pa ke’pada ibu bapa,” tulis @Aliffckin.

Se’orang peng’guna Twitter, @khairulefeeza pu’la men’ciap Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin su’paya mem’buat tin’dakan su’sulan men’genai kes ini.

“@Khairykj. Min’ta ja’sa ba’ik follow up (tindakan susulan) kes Covid-19 yang me’rebak da’lam as’rama Sekolah Seri Puteri Cyberjaya. Bubble (gelembung) pen’didikan ko’nonnya di’jamin se’lamat ta’pi kes su’dah me’rebak da’lam as’rama,” tu’lisnya.

Se’mentara itu, Radzi da’lam da’lam han’taran vi’deo ter’baharu di Facebooknya mem’beritahu kementerian me’nerima mak’lumat jang’kitan kes Covid-19 ber’mula da’ripada se’orang gu’ru se’belum men’jangkiti se’orang la’gi gu’ru dan e’nam pe’lajar la’in yang di’percayai kon’tak ra’pat.

“E’nam pe’lajar yang po’sitif i’ni di’tempatkan di se’kolah dan di’pantau pi’hak se’kolah. Se’ramai 121 kon’tak ra’pat te’lah di’potong ge’lang ha’ri ini dan me’reka di’benarkan pu’lang ke ru’mah ma’sing-ma’sing,” katanya.

Men’gulas le’bih lan’jut, Radzi berkata, da’lam u’saha Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) men’gurangkan jum’lah mu’rid di as’rama, PKD te’lah me’laksanakan u’jian sa’ringan kon’tak ra’pat ke a’tas lebih 200 o’rang pe’lajar di se’kolah itu ha’ri ini.

“Da’ripada jum’lah itu, se’ramai 65 da’ripada me’reka di’sahkan positif Covid-19 dan me’reka di’bawa ke MAEPS Ser’dang un’tuk pe’mantauan.

“Jus’teru, e’sok pi’hak PKD a’kan me’laksanakan u’jian sa’ringan air liur ke a’tas ba’ki pe’lajar ba’gi men’genalpasti sa’ma a’da ma’sih ter’dapat kes po’sitif a’tau ti’dak,” ka’tanya.

Kata Radzi, pa’da ke’tika ini, ke’menterian be’kerjasama den’gan PKD dan pi’hak se’kolah un’tuk me’mastikan pe’lajar ini be’rada da’lam ke’adaan s’elamat.

Kredit : Cyberjaya Info

About admin2

Check Also

“Mata Fazura Muka Iras Fattah” – Sambut Hari Jadi Kedua, Kecomelan Fatima Dipuji Ramai

Nama pelakon Fattah Amin kian menjadi sebutan setelah karakter yg di bawanya di dalam filem …

Leave a Reply

Your email address will not be published.