Home / Semasa / Perkenal semula Jihad Perangi Orang Tengah

Perkenal semula Jihad Perangi Orang Tengah

 

isiatif kempen Jihad Perangi Orang Tengah yang pernah diperkenalkan Ismail Sabri sewaktu menjadi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani wajar diperkenalkan kembali demi mengatasi isu kenaikan harga barang.

 

SHAH ALAM – Kera’jaan pimpi’nan Per’dana Men’teri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob disa’ran memperkenalkan semula inisiatif Jihad Perangi Orang Tengah bagi menangani isu kenaikan mendadak harga barang terutama makanan asas di Malaysia akhir-akhir ini.

Pakar sekuriti makanan ne’gara dari’pada Universiti Putra Malaysia (UPM), Profesor Datuk Dr Shukor Juraimi berkata, langkah itu penting bagi memastikan masalah kenaikan harga barang yang berpun’ca dari’pada perbua’tan mani’pulasi orang tengah dan peniaga, dapat diatasi dengan segera.

Jelas beliau, meski’pun nega’ra berhada’pan den’gan krisis pandemik Covid-19 selain pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sebelum ini, aktiviti berkaitan per’tanian ma’sih ber’jalan dan sepa’tutnya ti’dak tim’bul isu masa’lah pengeluaran hasil pertanian.

Tam’bah Shu’kor lagi, inisiatif Ji’had Pera’ngi Orang Tengah per’nah diper’kenalkan Ismail Sabri sewaktu beliau menjadi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun 2013 hingga 2015.

Beliau berkata, inisiatif itu terbukti ber’kesan da’lam men’gurangkan ama’lan mani’pulasi keun’tungan dari’pada pihak orang ten’gah, seka’li gus mem’beri man’faat kepa’da golo’ngan peta’ni dan pengguna akhir.

“Isu kenaikan harga barang teru’tamanya meliba’tkan maka’nan asas memang berpunca daripada perbuatan orang tengah dan segelintir penjual yang mengambil kesempatan dengan memanipulasikan kenaikannya.

“Berdasarkan pemantauan saya, go’longan petani ma’sih lagi men’jual hasil pertanian kepada peraih atau orang tengah dengan harga sama, sedangkan harga produk itu sudah meningkat di pasaran domestik.

“Saya san’gat kesal dengan per’buatan mani’pulasi keun’tungan sebe’ini dan berse’tuju inisiatif Ji’had Peran’gi Orang Ten’gah yang per’nah diperkenalkan Ismail Sabri sewaktu menjadi Menteri Pertanian diperkenalkan semula,” katanya kepada Sinar Premium pada Selasa.

Beliau berkata demi’kian bagi mengulas isu kena’ikan menda’dak har’ga barang termasuk makanan asas, alat ganti kenderaan dan bahan binaan yang memberi kesan kepada rakyat yang masih berdepan dengan pandemik Covid-19.

Tinjauan Sinar Pre’mium di bebe’rapa nege’ri mendap’ati kenaikan har’ga ba’rang ber’laku pada sekitar 10 hingga melebihi 80 peratus mengikut jenis harga barang dan dengan pengguna mengharapkan kenaikan itu hanyalah sementara.
Mengulas lanjut, Shukor juga tidak menolak kemungkinan faktor berlakunya manipulasi harga barang disebabkan ada orang tengah mahu menggunakan isu berkenaan bagi mendesak kerajaan menambahkan pengeluaran permit import (AP) produk makanan asas.

Meski’pun tia’da bukti ku’kuh, belia’u menga’kui trend itu bo’leh dilihat bera’saskan alas’an kenaikan harga barang kononnya disebabkan bekalan barangan berkaitan tidak mencukupi.

“Bagi saya, kera’jaan per’lu men’yiasat per’kara ini se’hingga ke perin’gkat akar umbi dengan kebenaran pengeluaran AP pro’duk makan’an asas sepa’tutnya hanya ber’landas’kan data dan unju’ran tepat dikemu’kakan kemen’terian.
“Saya tidak mena’fikan pera’nan orang tengah sedikit sebanyak penting untuk melancarkan pengedaran bekalan makanan asas ke seluruh negara.

“Namun, jika tiada sat’u usaha kawal selia atau peman’tauan ketat ter’hadap me’reka, seba’rang inisiatif diperkenalkan kerajaan kelak bakal dianggap retorik kerana punca sebenar permasalahan tidak ditan’gani sebaiknya,” katanya.

kredit sinar premium

About admin2

Check Also

Bekas isteri bongkar Tegar kerap DM kenalan, ‘jual’ cerita sedih.

Berita penceraian penyanyi Indonesia, Tegar Septian siang tadi agak mengejutkan ramai k3rana dia amat dikenali …

Leave a Reply

Your email address will not be published.