Home / Semasa / JAKIM, DVS sahkan ayam dari Thailand, China halal

JAKIM, DVS sahkan ayam dari Thailand, China halalKUALA LUMPUR: Jaba’tan Perkhid’matan Vete’rinar (DVS) dan Jaba’tan Kema’juan Isla’m Malaysia (JAKIM) mengesahkan semua sembilan loji ayam di Thailand dan dua dari China yang tersenarai di laman sesa’wang DVS masih sah sta’tus kelulusan eksport ke Malaysia.

DVS dan JAKIM da’lam kenya’taan bersama hari ini berkata, kelulusan pelanju’tan status eksport loji berkenaan dipersetujui dan disahkan dalam Mesyua’rat Jawatan’kuasa Tekni’kal Pengiktira’fan Aba’toir dan Lo’ji Pempro’sesan Luar Ne’gara (JTPALLN) yang bersidang pada 29 Mei 2020.

 

Katanya, JTPALLN dianggotai pega’wai DVS, Jaba’tan Perkhidma’tan Kuaran’tin dan Pemeri’ksaan Mala’ysia (MAQIS), JAKIM serta Kemen’terian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI).

“Pengawa’san ha’lal ke atas lo’ji yang dibe’ri kelulu’san mengim’port aya’m ke Malay’sia dari Thailand akan dipantau dan diselia oleh badan pengesahan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM iaitu The Central Islamic Council of Thailand (CICOT).
“Tem’poh sah pengik’tirafan JA’KIM ke atas CICOT ber’mula 6 Septem’ber 2021 hin’gga 31 Disember 2023. “Pengiktirafan ba’dan pen’sijilan hal’al Shan’dong Halal Certification Service (SHC) sebagai badan yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pula bermula 23 Januari 2020 sehingga 23 Januari 2022,” katanya.

Sebel’um ini, terdapat sebuah video yang tular di media sosial yang menampilkan seorang penceramah bebas mendakwa loji ayam Thailand dan China yang mengeksport produk ayam ke Malaysia sudah tamat tempoh dan tidak halal.

Selain itu, DVS berkata, JAKIM sudah melaksanakan ‘remote audit’ kepada badan pensijilan halal luar negara berkenaan pada 5 hingga 20 April lalu untuk proses pembaharuan pengiktirafan memandangkan tempoh beberapa badan persijilan halal yang diiktiraf jabatan itu termasuk SHC akan tamat pada 23 Januari 2022.

Kata’nya, Mesyuar’at Jawatan’kuasa Penges’ahan Pengiktirafan Halal Luar Negara JAKIM pada 17 Jun lalu meluluskan pembaharuan pengiktirafan kepada SHC bermula 24 Januari 2022 hingga 31 Disember 2023.

“Sijil bah’aru belum dikel’uarkan kerana tempoh pengi’ktirafan sed’ia ada kepa’da badan pen’sijilan ini ma’sih belum tamat. “Kelulusan pembaharuan pengiktirafan Badan Persijilan Halal itu sudah dipersetujui dan disahkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengesahan Pengiktirafan Halal Luar Negara JAKIM yang bersidang pada 17 Jun 2021.

“Keny’ataan media ber’sama oleh DVS dan JAK’IM ini adalah bagi menjel’askan kekel’iruan penceramah bebas yang mempertikaikan kenyataan media DVS terdahulu berhubung isu berbangkit yang ditularkan baru-baru ini,” katanya.

About admin2

Check Also

Gagal Kawal Emosi Ketika Jawab Soalan, Sifu Bisnes ‘Disekolahkan’ Oleh Netizen | Article Update

Seorang sifu bisnes terkemuka yg bertaraf jutawan & mempunyai ribuan pengikut telah ditegur oleh seorang …

Leave a Reply

Your email address will not be published.