Home / Pedoman Hidup / [VIDEO] Dua al-Quran tid’ak basah wala’upun banjir paras bumbung

[VIDEO] Dua al-Quran tid’ak basah wala’upun banjir paras bumbung

[VIDEO] Dua al-Quran tid’ak basah wala’upun banjir paras bumbung

PETA’LING JAYA – Inilah buk’ti kekua’saan Allah SWT. Dua bu’ah al-Quran ya’ng bera’da di dalam seb’uah ru’mah mangsa banjir wala’upun paras banjir sudah menc’ecah bumbung rumah.

Pe’rkara itu dideda’hkan Pendak’wah terkenal, Ustazah Asma’ Harun ket’ika dia bers’ama sukare’lawan Sahabat Amal Care (SAC) melaw’at serta m’emberi bantu’an kepada man’gsa banjir di Taman Sri Nanding, Hulu Langat hari ini.

Asma yang juga Pen’gasas dan Pen’aung SAC ber’kata, ketika dia melaw’at sebua’h rum’ah mangsa ban’jir yang diken’ali Raja Hanasah, dua buah al-Quran langsu’ng tidak dibasa’hi air dan ber’ada dalam keadaan elok.

“Pengala’man Puan Raja Hasn’ah yang sung’guh menakj’ubkan di mana dua buah al-Qurannya tidak dibasahi air walaupun paras banjir sudah mencecah bumbung rumah.

“Menur’ut beliau (Raja Hasanah), ayat terakhir yang dib’aca sebelum berlakunya banjir adalah surah al-Quraisy,” katanya di laman Facebook hari ini.

Pada hantaran sama, Asma turut ber’kongsi kisah seora’ng lelaki dikena’li Haji Saad yang sanggup berga’dai nyawa demi menyelam’atkan ahli kel’uarga walau’pun bant’uan daripa’da pihak luar masih belum diterima.

“Katanya, harta benda boleh dicari tapi tidak pada nyawa,” ujar lelaki itu kepada Asma.

Pada masa sama, Asma memberitahu pihaknya bersama beberapa agensi kerajaan lain telah membantu penduduk untuk mencuci kediaman dan kawasan yang terjejas dengan banjir

“Kawasan pember’sihan yang perta’ma dilaku’kan adalah di surau kerana kebias’aannya ia menjadi tempat tum’puan mangsa-mangsa banjir berkumpul untuk berehat dan solat.

“Ban’tuan dari segi keperluan asasi tur’ut diagihkan iaitu sebany’ak 100 kit makanan, 50 kit mandian, 100 kit ibadah lelaki dan perempuan serta 50 kit tidur,” ujarnya.-K! ONLINE

About admin2

Check Also

“Terken4 1997 sampai sekarang…”- Ust4z Kazim Elias buang ‘makeup’ di Melet0p kongsi keadaan sebenar

Umum diketa’hui, sejak akhir-akhir ini pendakwah terk’enal Datuk Mohd Kazim Elias menda’pat perhatian ram’ai di …

Leave a Reply

Your email address will not be published.