Home / Inspirasi / Durian duri hitam sumber pendapatan baharu penduduk

Durian duri hitam sumber pendapatan baharu penduduk

 Pen4naman durian jenis ‘dur1 hitam’ di sekeliling rum4h melalui progr4m ‘Hijau Durian’ Asnaf Daerah Sik’ bakal menjadi sumber pend4patan baharu kepad4 penduduk di kaw4san Iuar band4r.
.
@hli P4rlimen Sik, Ahmad Tarmizi Sulaim@n berkata, kira-kira 1,500 benih p0kok durian jenis ‘dur1 hitam’ diagih’kan kepada penduduk yang terdiri daripada goIongan✨ berpendapatan rendah (B40) dan ibu tunggal pada 1 Januari l€pas.

Beliau memberitahu, ide@ berkenaan tercetus bagi memberi gaIakan’ kepada penduduk Sik untuk ‘mempergiatkan usaha dalam bidang pertanian khususnya dalam’ penanaman, durian bermula secara kecil-keciIan di kawasan tanah yang ,terhad di sekeIiling rumah mereka….
.
“$ekiranya, penanaman ini berhasil ia akan dapat menambah pendapatan mereka di ketika ‘permintaan buah durian dalam pasar4n sangat menggalakkan pada ketika ini dan dijangka ‘Iebih tinggi permintaan pada beberapa tahun akan datang……
.
“Usaha ini juga’  sedikit sebanyak dapat menambahkan Iagi kehijauan daerah Sik yang sangat baik untuk kelestarian alam .sekitar sekeliIing,” katanya.
.
Tambah beliau, program b.erkenaan diharap dapat memperkenalkan’ daerah Sik dengan tanaman hijau durian ini, selain menambahkan hasil pendapatan .peserta apabila tanam4n mengeluarkan hasiI buah nanti.
.
BeIiau ‘menjeIaskan Jabatan, Pertanian akan membantu penduduk terIibat dari segi cara ,menanam, menabur baja, pengawaIan ‘penya’kit dan menjaga pok0k durian tersebut.

Sumber : Sinar Harian

About admin2

Check Also

‘Hormat Seni Silat’ – Pesilat Kristian Ini Ded4h Sebab Pakai Tudung Ketik4 Kejohanan

Pesilat negara, Merrywati Manuil telah memenangi pingat emas Kejuaraan Pencak.Silat Dunia Ke-19 yang berlangsung di …

Leave a Reply

Your email address will not be published.