Home / Semasa / Berkat Pemuda Lepasan Universiti Berhenti Kerja Pejabat Nekad Tanam Cili , Berjaya Kaut Keuntungan RM 60,000 Dalam Satu Musim

Berkat Pemuda Lepasan Universiti Berhenti Kerja Pejabat Nekad Tanam Cili , Berjaya Kaut Keuntungan RM 60,000 Dalam Satu Musim

PONTIAN – Dua le’pasan universiti tem’patan ber’henti kerja pejabat dan men’jadikan ta’naman cili se’bagai sumber pen’dapatan yang cukup lumayan.

 

Mohd Hafis Mohd Zain (gambar kanan) ber’sama ra’kannya, Muhammad Hafis Mahiyar me’lihat hasil ta’naman cili yang diusahakan meng’gunakan kaedah fer’tigasi di Kampung Api Api, Pontian, Johor.

 

Meng’gunakan kaedah pe’nanaman fer’tigasi tanpa tanah dan men’jimatkan masa, peng’gunaan tanah terhad dan pen’jimatan peng’gunaan air, Mohd Hafis Mohd Zin dan Muhammad Hafiz Mahyar, ma’sing-ma’sing berusia 29 tahun kini men’gusahakan 4,000 pokok di Kampung Api-Api, dekat sini.

 

Mohd Hafis Mohd Zin, graduan Marin dari Universiti Malaysia Terengganu dan Muhammad Hafiz Mahyar, Universiti Teknologi Malaysia ju’ga anak ke’lahiran Pontian tidak ber’minat untuk me’nanam cili secara suka-suka pada per’mulaannya mem’bolehkan mereka pu’langan lumayan.

 

“Bukan se’nang men’dapat pe’kerjaan se’suai se’karang kerana saingan cukup sengit mem’buatkan saya ber’henti kerja dan serius dengan projek pe’nanaman cili ini.

 

“Se’belum ber’henti saya mula tanam cili di ha’laman rumah mak, ayah setiap kali pu’lang kampung hujung ming’gu. Dua kali menuai, saya mem’peroleh hasil se’banyak RM60,000,” ka’tanya ketika di’temui MalaysiaGazette baru-baru ini.

Men’yewa tanah se’luas seekar, Mohd Hafis dan Muhammad Hafiz se’makin serius den’gan la’dang fer’tigasi cili dan usahanya di’permudahkan dengan ban’tuan Jabatan Per’tanian Johor bernilai RM30,000 di bawah Program Galak U’sahawan.

 

Ini tidak ter’masuk dengan pel’bagai kursus dan bim’bingan ber’terusan daripada Jabatan Pertanian.

 

Muhammad Hafiz pula ber’bangga a’pabila hasil kerja ke’rasnya ber’jaya di’pasarkan di pasar raya dan pa’sar awam di sekitar Pekan Nanas, Pontian, Benut dan be’berapa da’erah lain di negeri itu.

 

“Sa’ya dan rakan ter’haru den’gan ke’sungguhan dan komitmen pel’bagai agensi ke’rajaan, khu’susnya Jabatan Pertanian dalam mem’bantu ka’mi menjadi petani yang ber’jaya,” katanya.

 

Tidak ma’hu hanya ter’libat dalam pe’nanaman cili, kedua-dua rakan baik itu ingin men’yebarkan pen’dapatan mereka dengan me’nanam terung, timun dan rock melon.

 

“Kita su’dah me’rancang ke arah itu dan akan me’laksanakan sedikit ma’sa lagi,” kata Muhammad Hafiz den’gan cukup yakin.

 

Se’ronok dengan ke’jayaan dua anak muda itu, Ahli Dewan Un’dangan Negeri Pulai Sebatang, Datuk Tee Siew Kiong mahu kejayaan Mohd Hafis dan Muhammad Hafiz menjadi pen’dorong se’mangat kepada anak-anak mu’da lain untuk ter’libat da’lam bi’dang pertanian.

 

“Kalau ka’mi boleh lebih ramai anak muda me’libatkan diri dalam bi’dang per’tanian yang me’nawarkan banyak pe’luang.

 

“Sum’ber makanan dalam negara tidak men’cukupi dan kita perlu men’gimport ma’kanan dengan banyak, maka pe’luang ini wajar diambil,” ka’tanya yang ditemui se’masa melawat la’dang fertigasi cili mereka.

 

Kredit : Inspirasi Malaysia

About admin2

Check Also

Yusuf Al-Qaradawi meninggal dunia | Article Update

Ulama terkenal, Syeikh Yusuf Abdullah al-Qaradawi, dilaporkan telah meninggal dunia hari ini pada usia 96 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.