Home / Semasa / Ini Syarat-Syarat Dan Cara Memohon PerantiSiswa Keluarga Malaysia Buat Pelajar Ipt

Ini Syarat-Syarat Dan Cara Memohon PerantiSiswa Keluarga Malaysia Buat Pelajar Ipt

Se’perti yang di’maklumkan, mu’lai ha’ri ini pa’ra mahasiswa sudah boleh membuat permohonan tablet percuma PerantiSiswa. Menerusi program ini, seramai 600,000 mahasiswa IPT daripada keluarga B40 di seluruh negara boleh menikmatinya untuk memudahkan urusan pembelajaran dan pendidikan.

 

Se’belum lan’jut mem’buat per’mohonan, terdapat beberapa syarat yang ditetapkan di bawah inisiatif ini seperti yang berikut:-

 

• Pe’lajar IPT yang be’rada da’lam ke’lompok keluarga B40 iaitu keluarga yang mempunyai purata bulanan pendapatan seisi rumah di bawah RM4,850 layak memohon.

 

•Se’dang men’gikuti pen’gajian di peringkat Diploma, Diploma Lanjutan atau Ijazah Sarjana Muda daripada Universiti Awam (UA), Politeknik, Kolej Komuniti dan IPT Swasta (IPTS) di bawah Kementerian Pengajian Tinggi.

 

Ji’ka an’da me’nepati ke’semua kritieria kelayakan permohonan, bolehlah ikuti tutorial cara memohon PerantiSiswa seperti di bawah.

 

Ca’ra mo’hon Pe’rantiSiswa Ke’luarga Malaysia untuk pelajar IPT

 

1. Kunjungi Portal Rasmi PerantiSiswa.

2. Klik Daftar Pengguna.

3. Lengkapkan maklumat yang dikehendaki untuk tujuan pendaftaran dan klik Daftar.

4. Selepas itu, anda bakal dipaparkan dengan skrin berjaya daftar pengguna baharu sebaik proses Daftar dihantar.

5. Notifikasi pemberitahuan akan dihantar kepada e-mel pemohon untuk tujuan pengesahan Pendaftaran Akaun Baharu dan klik Aktifkan Akaun.

6. Log Masuk menggunakan Alamat e-mel dan kata laluan yang telah didaftarkan dan klik Log Masuk.

7. Skrin Borang Permohonan PerantiSiswa akan dipaparkan, semak dan lengkapkan ruangan yang wajib diisi pada borang tersebut.

8. Pilih Perakuan Pelajar dan klik terma dan syarat.

9. Kemudian, skrin notifikasi berkaitan terma dan syarat akan dikeluarkan secara pop-up.

10. Pilih Perakuan Pelajar dan klik Hantar Permohonan.

11. Skrin notifikasi ini akan dikeluarkan secara pop-up bagi mengingatkan pemohon agar memastikan maklumat permohonan yang dimasukkan adalah tepat dan lengkap. Sila klik butang Ya untuk meneruskan permohonan atau klik butang Tidak untuk membuat pindaan permohonan.

12. Seterusnya, skrin pengesahan akan dipaparkan setelah permohonan didaftarkan. Tekan Cetak/Simpan untuk simpanan.

13. Cetak borang permohonan untuk simpanan.

14. Akhir sekali,sebuah skrin notifikasi lagi akan dikeluarkan secara pop-up untuk keluar dari Sistem Portal Rasmi PerantiSiswa. Sila klik butang OK untuk keluar dari sistem atau klik butang BATAL untuk di skrin.

 

Di’fahamkan pen’gagihan pe’ranti akan dibuat bermula minggu kedua Jun 2022 dan dibahagikan kepada dua sesi. Sesi pertama bakal membabitkan 60% daripada jumlah keseluruhan penerima dan diberi keutamaan bagi pemohon yang mempunyai maklumat lengkap. Sementara sesi kedua pula untuk kes rayuan dan agihan akan dibuat tidak lewat 60 hari selepas sesi pertama.

 

Un’tuk mak’lumat lan’jut, anda bo’leh rujuk laman rasmi PerantiSiswa atau mengemelkan kepada helpdesk.upps@kkmm.gov.my dan boleh juga menghubungi melalui talian. Sebarang maklumat terkini akan dikemas kini dari semasa ke semasa setelah diumumkan lanjut oleh pihak kerajaan.

 

Kredit : Vocket

About admin2

Check Also

Yusuf Al-Qaradawi meninggal dunia | Article Update

Ulama terkenal, Syeikh Yusuf Abdullah al-Qaradawi, dilaporkan telah meninggal dunia hari ini pada usia 96 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.