Pelaksanaan G4ji Minimum RM1500 Bagi Majikan Kurang 5 Orang Pekerj4 Ditangguh Ke 1 Julai 2023

Pelaksanaan Gaji Minimum RM1,500 Bagi Majik4n Kurang 5 Orang Pekerja Ditangguh Ke 1 Julai 2023

Menteri Kementerian Sumber Manusia (KSM), Tuan V. Sivakum4r mengumumkan keputusan kementeriannya untuk menangguhkan pelaksanaan kuat kuasa Gaji Minimum RM1500 dari 1 Januari 2023 kepada 1 Julai 2023 kepada majikan yang memiliki jumlah pekerj4 kurang dari lima orang.

Perkara ini merupakan susulan daripada Perintah Gaji Minimum (PGM) 2022 telah berkuatkuasa mulai 1 Mei 2022, iaitu peningkatan kadar gaji minimum kepada RM1500 sebulan untuk semu4 sektor t4npa mengira wilayah bagi majikan yang menggajikan lima (5) orang pekerja atau lebih.

Manakala, bagi semua majikan yang menggajikan kurang dari lima (5) orang pekerja pula telah diberi pengecualian dari pelaksanaan PGM 2022 dan berkuatku4sa pada 1 Januari 2023 pada as4lnya.

Namun begitu, setelah mengambil kira daripada pelbagai perspektif, pihak kerajaan telah memutusk4n untuk menangguhkan pelaksanaan kuat kuasa Gaji Minimum RM1,00 yang sepatutnya bermula pada 1 Januari 2023, kepada 1 Julai 2023 untuk syarikat di bawah kategori ini.

Berdasarkan kenyataan media KSM, keputusan tersebut dibuat setel4h pihak kerajaan meng4mbil kira persepsi pelbagai pihak berkepentingan yang diramal bakal berdepan dengan cabar4n ekonomi serta kewangan menjel4ng tahun 2023.

Dalam pada masa yang sama, Sivakumar berharap agar penangguhan selama en4m bulan ini dapat memberikan peluang kepada syarikat-syarikat yang menggajikan kur4ng dari lima orang pekerja untuk melakukan penyelarasan dan pengimbangan terhadap keperluan kewangan.

Perkara ini sedikit sebanyak akan membantu memulihkan kedudukan ekonomi syarik4t tersebut, lagi-lagi bergelut dengan kemelesetan ekonomi yang bakal melanda negara pada tahun depan.

“Penangguhan tambahan selama enam bulan ini juga diharap dapat memberik4n peluang untuk menyelaras dan mengimbangi keperluan kewangan yang sedikit sebanyak akan membantu memulihk4n kedudukan ekonomi syarikat-syarikat yang menggajikan kurang dari lima (5) orang pekerja.” jelas Sivakumar.

PGM masih berkuatkuasa ke atas syarikat-syarikat yang tidak menggajik4n perkerja kurang dari lima orang

Selain itu, Kementerian Sumber Manusia (KSM) turut menegaskan bahawa majikan yang menggajikan lima orang pekerja atau lebih dan tanpa mengira jumlah pekerja, majikan yang menjalankan aktiviti profesional yang dikelaskan di bawah Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia (Malaysia Standard Clasiffication of Occupation, MASCO) masih perlu meneruskan pembayaran gaji minimum sebanyak RM1500 bermula pada 1 Mei 2022 seperti sebelum ini.

Justeru, para majikan yang tidak terlibat dengan penangguh4n ini perlu mematuhi pelaksanaan PGM dengan mengenakan gaji minimum sebayak RM 1500 sebulan kepada pekerja.

Sumber: Bernama via Facebook

About Mat Lan Editor

Check Also

perlu-sediakan-rm1-bilion-jika-10-mp-umno-nak-sertai-pn-–-ahmad-maslan

Perlu sediakan RM1 bilion jika 10 MP Umno nak sertai PN – Ahmad Maslan

Perlu sediakan RM1 bilion jika 10 MP Umno nak sertai PN – Ahmad Maslan. Spekulasi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments